Novembar, ali i period jeseni uopće, uz maj/proljeće, su periodi u godini kada se posebna pažnja pridaje sistematskoj deratizaciji.
U ponedjeljak, 30. oktobra počinje jesenja faza preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona. Deratizaciju, prema Naredbi Kantonalnog Ministarstva zdravstva na području ovog kantona, po utvrđenom rasporedu, provodi Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
Proljetna faza preventivne sistematske deratizacije,prema naredbi Kantonalnog Ministarstva zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona, i utvrđenom rasporedu provođenja počinje 10.05.2017. godine, a organizovat i provodit će je Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
Akcija proljetne faze preventivne sistematske deratizacije za 2016. godinu na području Zeničko-dobojskog kantona počinje 14.06. i traje do 14.07.2016. godine. U skladu s ovlaštenjima datim od strane nadležnih institucija vlasti akciju će organizovati i sprovesti JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.