Prikazuje članke prema oznakama: esencijalna lista

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona potpisao je ugovore sa 34 ustanove apotekarske djelatnosti sa područja Kantona o snabdijevanju osiguranih osoba  sa Liste esencijalnih lijekova. Na taj način je osigurana maksimalna dostupnost građana lijekovima na području svih općina ZDK-a.