Prikazuje članke prema oznakama: lijekovi

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, odobrila je Savezu udruženja penzionera i umirovljenika ZDK sredstva u iznosu od 100.000 KM kao pomoć intervenirajućeg karaktera najugroženijoj kategoriji penzionera za kupovinu lijekova.

Kad su početkom pedesetih godina prošlog stoljeća farmaceutsku industriju počele preuzimati naftne kompanije, banke i razni menadžeri koji nemaju ništa zajedničko sa medicinom, lijekovi su postali roba koja treba da osigura profit relativno malom broju ljudi dok su bolesnici postali kupci čija je dobrobit često u drugom planu. Ovakav pristup u plasmanu lijekova zahtijevao je sve veći broj oboljelih koje treba liječiti, a na koji način to radi današnja farmaceutska industrija govorit ćemo u ovom serijalu.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona potpisao je ugovore sa 34 ustanove apotekarske djelatnosti sa područja Kantona o snabdijevanju osiguranih osoba  sa Liste esencijalnih lijekova. Na taj način je osigurana maksimalna dostupnost građana lijekovima na području svih općina ZDK-a.

subota, 24 Januar 2015 15:20

U BiH će tri lijeka biti povučena iz prodaje

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH u ponedjeljak, 26. januara, privremeno će povući iz prodaje lijekove "Escitalopram", "Tramadol/Paracetamol" i "Eskontral Direkt" od pet miligrama, zbog odstupanja načela dobre kliničke prakse, potvrđeno je Srni u ovoj agenciji.