ponedjeljak, 02 Septembar 2019 11:01

Danas prvi dan nove školske godine

Danas, u ponedjeljak 2. septembra, za sve učenike u FBIH, pa tako i za žepačke učenike, počela je nova školska godina. Na teritoriji općine Žepče u novu školsku 2019./20. godinu upisano je 291 prvačića, dok se u prve razrede srednjih škola upisalo 329 novih učenika.

Nakon provedenog prvog upisnog roka, u 65 osnovnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu, odnosno u 11 općina i Gradu Zenici, upisano je ukupno 3.758 prvačića koji će 1. septembra krenuti u školu.

Program obaveznog predškolskog odogoja i obrazovanja u školaskoj 2016./2017. godini namijenejn je djeci koja će 1.3.2017. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života. Evidencija djece bit će u razdoblju od 17.1.2017. ( utorak) do 20.1.2017. (petak) u Osnovnoj školi "Žepče", u Žepču u uredu pedagoginja, isključivo u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.