Radio Zepce, nakon dvije uspjesne godine rada , dobilo je dozvolu za zemaljsku radiodifuziju radio programa na period od 10 godina. Odluku o produzenju dozvole za rad donijela je Regulatorna agencija za komunikacije koja je ocijenila da je dosadasnji rad ove javne postaje bio profesionalan, i odgovoran prema javnosti. Ova odluka je svojevrsno priznanje i obveza uposlenim na Radio Zepcu da nastave i dalje sa uspjesnim radom.
Marinko Kelavic, ravnatelj JU Dom kulture Zepce, pod cijom nadleznoscu je Radio Zepce, zahvalio se Regulatornoj agenciji za komunikaciju koji su prepoznali kvalitetan rad i nagradili ga.Takodjer je naglasio kako je dozvola na 10 godina garancija da ce opcina Zepce imati svoj lokalni medij, radiopostaju koja je u sluzbi slusateljstva i svih gradjana opcine Zepce. Branka Janko, gl. i odg. urednica Radio Zepca najavila je nove sadrzaje u programu koji ce biti produzen na 24-satno vrijeme. Osim informativnih emisija koje su jedna od vaznih segmenata ove radijske postaje, ocekuje se niz zabavnog i humoristicnog sadrzaja te uvodjenje novih emisija koje ce promovirati turisticki potencijal opcine Zepce , te mnogo kulturnog sadrzaja. OPÆA DOZVOLA ZA ZEMALJSKU RADIODIFUZIJU RADIO PROGRAM Temeljem clanka 3.3. ( a) Zakona o komunikacijama Bosne i Hercegovine ( Sluzbeni glasnik BIH, broj 31/03 i 75/06), kao i clanka 29. Pravila 42/2009 o dozvolama za zemaljsku radiodifuziju RTV programa (Sluzbeni glasnik BIH broj 52/09), Regulatorna agencija za komunikacije BIH, 01.01.2010. godine ovim dodjeljuje: Javnoj ustanovi za informiranje i kulturu "Dom kulture" Zepce-Radio Zepce, 128 R, Opcu dozvolu za zemaljsku radiodifuziju radio programa. Ova Dozvola se dodjeljuje Javnoj ustanovi za informiranje i kulturu "Dom kulture" Zepce-Radio Zepce, 128 R, kao javnoj postaji, na period od deset (10) godina, pocevsi od 01.01.2010.godine i vrijedi do 31.12.2020.godine. www.radiozepce.com
(0 glasova)