U srijedu 3. oktobra 2010. godine u prostorijama N.K. Žepče sa početkom u 9 sati održana je radionica na temu "Izrada općinskog plana razvoja socijalne zaštite". Ova radionica je održana u sklopu projekta "Od socijalne pomoć i do socijalne inkluzije".

Projekt je implementiran od strane nevladine organizacije Independent iz Zenice koja je nositelj projekta, a partneri u njemu su nevladina organizacija Alternative iz Kaknja i Društvo socijalnih radnika ZE-DO kantona, a osim opć inskog nač elnika podržan je i od strane Resornog kantonalnog ministarstva socijalne zaštite.

Projekt se implementira u 6 općina ZE-DO kantona uključujući i Žepče, a namijenjen je izradi strategije socijalne zaštite za svaku općinu, te će kao takav biti dobar temelj za apliciranje na projekte europskih fondova, kao i drugih fondova koji su već prisutni u BiH. Ova radionica druga je tog tipa održana u Žepču, kao i dva konsultativna sastanka, a u sklopu projekta u planu je još održavanje dvije radionice i par konsultativnih sastanaka na kojima će se evaluirati dosadašnji rad na projektu. Prema riječima gđe Maksume Topalović, izvršne direktorice nevladine organizacije Alternative iz Kaknja, koja je ujedno i koordinatorica radionice Projekt je u potpunosti orijentiran na korisnike s ciljem da se utvrde njihove stvarne potrebe, te da se preispita da li su dosadašnje usluge prema osobama koje koriste socijalnu zaštitu bile kvalitetne ili možda nešto treba mijenjati. Za sada ovaj projekat se samo sprovodi na području ZE-DO kantona, a uskoro je u planu i njegovo širenje na druge kantone.

Radio Žepč

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba