Davne 1976./ 1977. školske godine u Žepču je sa radom počela Srednja mješovita škola Žepče koja egzistira još i danas. Najveća je škola na području općine Žepče, a treća u Zeničko- dobojskom kantonu.

Danas SMŠ „Žepče“ broji 970 učenika koji su svrstani u 41 odjel, a radi se po HNPiP i BNPiP. Za obrazovanje mladih zaduženo je preko 80 profesora.
18. 05. 2005. godine Srednja mješovita škola „Žepče“ doživjela je administrativno i pravno ujedinjenje u projektu međunarodne zajednice „dvije škole pod jednim krovom“.

Tako je i ove godine svečano obilježen Dan SMŠ „Žepče“. Od samog jutra krenula je proslava, odigrana su sportska natjecanja u nogometu, košarci i odbojci, a školske sekcije su na izložbama prezentirale svoje radove…

U 12, 00 sati u školi je održana i svečana sjednica Nastavničkog vijeća škole kojoj su se odazvali: načelnik općine Žepče- Mato Zovko, predsjedavajući Općinskog vijeća- Muhamed Jusufović, Ivo Tadić- zastupnik u Domu naroda FBIH, Ilija Barešić- pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, Damir Jukić- pomoćnik načelnika za pitanja mladih, Branka Janko- predsjednica školskog odbora, don Tihomir Šutalo- ravnatelj KŠC „Don Bosco“ Žepče, Ivo Bilonić- ravnatelj O.Š. „Fra Grga Martić“ Ozimica, ravnatelj J.U. Dom kulture "Žepče"- Marinko Kelavić, te ostali ravnatelji i direktori osnovnih i srednjih škola sa područja općine Žepče.

Srednja mješovita škola "Žepče"od 2006. godine uključena je u BIP- Business Innovation Programs (Program učeničkog poduzetništva). Program vode prof. Vlatka Šafaržik- HPiP i prof. Senad Mehić- BPiP. Učenici su pokazali visok stupanj zainteresiranosti i odgovornosti u radu. Rezultati njihovog rada su nagrade i priznanja sa Sajmova omladinskog poduzetništva.

Srednja mješovita škola "Žepče" uključena je i u Europski pokret u BIH- Direkcija za europske integracije. Ova škola može se pohvaliti dobrom suradnjom sa brojnim fondacijama i organizacijama, tako da su u planu opremanja pojedinih kabineta.

Radio Žepče

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba