Razvojna agencija Žepče kao lokalni koordinator za provedbu, praćenje i ažuriranje Strategija razvoja općine Žepče, a na temelju Odluke Općinskog Vijeća Žepče br.01-02-28/12 koja je donesena na 31. sjednici OV Žepče, od 31.01.2012., raspisuje : JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA I PROJEKTNIH IDEJA U BAZU PROJEKATA OPĆINE ŽEPČE.

Svrha Javnog poziva

Svrha Javnog poziva za predlaganje projekata i projektnih ideja u Bazu projekata općine Žepče (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je identificirati i prikupiti što veći broj projekata i projektnih prijedloga koji su važni za razvoj općine Žepče, te doprinose ostvarivanju ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih Strategijom razvoja općine Žepče za razdoblje 2011.-2018.godine.

Prikupljene projektne ideje i projekti formirat će Bazu projekata općine Žepče.

Baza projekata općine Žepče će biti osnova za odabir, evaluaciju i rangiranje projekata od strane Komisije za odabir projekata, da temeljem strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih u Strategiji razvoja Općine Žepče izaberu one projekte od prioritetnog značaja za razvoj općine.

Vrsta projekata za prijavu na Javni poziv

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti svi projekti koji su u skladu s ciljevima, prioritetima i mjerama navedenim u Strategiji razvoja općine Žepče.

* Dokument Strategije razvoja općine Žepče za 2011-2018. dostupan je na službenim stranicama Razvojne agencije Žepče i Općine Žepče.

Prijavitelji projekata

Svoje projekte na ovaj javni poziv mogu predložiti:

općina i mjesna zajednica

lokalna razvojna agencija i druge potporne institucije koje su u vlasništvu općine,

javna poduzeća ili ustanove kojima je osnivač Općina,

obrazovne institucije koje djeluju na području Općine,

organizacije civilnog društva ( nevladine udruge),

obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gazdinstva na podruju Općine

ostali privatni sektor (MSP) ali samo za projekte javne namjene i interesa a koji ulažu sredstva u programe, projekte i slične aktivnosti u području lokalnog razvoja

ostali, uz uvjet da će projekt provoditi na području općine Žepče.

Način prijave projekata

Svi prijedlozi projekata i projektnih ideja moraju biti podneseni na službenom obrascu za prijavu projekata. Obrazac se može dobiti u Razvojnoj agenciji Žepče., Ulica Prva bb, (Dom kulture 3. kat) ili preuzeti sa službenih stranica, www.razepce.com .

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje:

PREUZIMANJE OBRAZACA

CILJEVI, PRIORITEI I MJERE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE

Prijedlozi projekata dostavljaju se na elektronski popunjenom obrascu u tiskanom i elektronskom obliku na sljedeće adrese:

a)U tiskanom obliku – putem pošte: Razvojna agencija Žepče,

Ulica Prva bb,

72230 Žepče

S napomenom : „Prijava za bazu projekata“

b) U elektronskom obliku: na e-mail: ili snimanjem na CD.

Rok za prijavu

Javni poziv otvoren je od 19.03.2012. do zaključno 30.04.2012. do 16.00 sati.

Info dani o Javnom pozivu

U svrhu stvaranja kvalitetne Baze projekata, bolje informiranosti i pružanja tehničke asistencije svim zainteresiranim prijaviteljima, Razvojna agencija Žepče organizira Info dane Javnog poziva.

Svakog petka od 9-12:00 sati, od početka objave poziva, do isteka prijavnog roka, svi zainteresirani prijavitelji mogu doći u Razvojnu agenciju Žepče (Dom kulture, 3.kat) ukoliko imaju dodatnih pitanja, trebaju više informacija o pozivu ili im je potrebna tehnička pomoć pri popunjavanju obrazaca prijave.

Obrazac za prijavu možete preuzeti u nastavku stranice (Snimi dodatak ... )

(1 Glasaj)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba