Služba za civilnu zaštitu i vatrogasna postrojba uputili su Upozorenje mještanima na opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru.

Budući da sa toplijim danima dolazi vrijeme kada mještani općine Žepče počinju sa čišćenjem svojih poljoprivrednih površina od korova ili slobodno vrijeme provode u prirodi često ložeći vatru, a imajući u vidu da je u prethodnoj godini evidentiran veći broj požara na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama koji su prouzročili i velike materijalne štete, upozoravamo građane općine Žepče da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, željezničkih pruga, vodova dalekovoda i sl.

Posebno podsjećamo mještane na sljedeće:

- da su osobe koje vrše spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru, te radnje dužne obavljati na način da se vatra ne ostavlja bez nadzora, a mjesto loženja vatre pregleda i ostaci u potpunosti ugase

- da je strogo zabranjeno spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom za vrijeme vjetra i noću

U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 123 ili policiju na 122.

Napominjemo da je člankom 317. Krivičnog zakona FBiH („Službene novine FBiH“, broj 36/03) za izazivanje šumskog požara, zbog kojeg nastupi šteta velikih razmjera, predviđena novčana kazna ili kazna zatvora od jedne do osam godina. Stoga apeliramo na sve mještane naše općine, poljoprivrednike i šumske radnike: PRIDRŽAVAJTE SE ZAKONSKIH ODREDBI, NA PALITE VATRU NA NEDOZVOLJENIM MJESTIMA, NE OSTAVLJAJTE UPALJENU VATRU BEZ NADZORA, NE UNIŠTAVAJTE PRIRODU I OKOLIŠ, JER VAŠ MALI NEMAR I NEPAŽNJA MOGU PROUZROKOVATI ŠTETE NESAGLEDIVIH RAZMJERA!

(0 glasova)
Označeno