Šesta sjednica Općinskog vijeća Žepče u četvrtak, 25. aprila

Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Općine Žepče“, broj: 4/09/, sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća za četvrtak, 25.4.2013. godine s početkom u 10,00 sati u općinskoj sali „Doma kulture“ Žepče sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Godišnji obračun Budžeta Općine Žepče za 2012. godinu

2. Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta za 2014. godinu i dokumenta okvirnog budžeta za period 2013. - 2016. godine

3. Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad“ Žepče za 2012. godinu

4. Izvještaj o radu JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče za 2012. godinu

5. Izvještaj o radu JZU „Gradska apoteka“ Žepče za 2012. godinu

6. Izvještaj o radu JU „Dom kulture“ Žepče za 2012. godinu

7. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i predsjednika OIP i Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana OIP

8. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad pravoslavnim grobljima

9. Prijedlog Rješenja o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta SAZ Montingu d.o.o. Maglaj

10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Jela/ Ivo/Lukes iz Orahovice

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju i pravomoćnosti Rješenja izdanih od Općine Žepče sa sjedištem u Begov Hanu

Predsjedavajući

Općinskog vijeća Žepče

Muhamed Jusufović

ocijeni
(0 glasova)
Zepce.Ba - urednik

Tel.: +387 61 189 865

Email: zepce @ zepce.ba

https://www.zepce.ba