Osnovna škola „Žepče“ u Žepču u srijedu, 15. maja 2013. godine proslavila je Dan škole i 133 rođendan. Bogat program koji su pripremili učenici i nastavnici ove škole, upriličen je s početkom u 11,00 sati u kino-dvorani „Doma kulture“ Žepče. Proslavi Dana škole prisustvovali su i brojni gosti.

Svečanoj proslavi Dana O.Š. „Žepče“ koja je ujedno i 133. godišnjica ove obrazovne ustanove, prisustvovali su brojni gosti među kojima i Općinski načelnik Mato Zovko s pomoćnicima, predsjedavajući Općinskog vijeća Žepče Muhamed Jusufović, direktori ostalih osnovnih i srednjih škola s područja općine Žepče, predstavnici vjerskih zajednica, predstavnici političkih stranaka, penzionisani prosvjetni radnici, roditelji, učenici i mediji.

Na početku bogatog zabavnog programa u ceremonijalnom dijelu, okupljenom mnoštvu obratio se direktor OŠ. „Žepče“ Boris Sović, a potom i Općinski načelnik Mato Zovko koji je tom prilikom najavio i skoro rješenje problema dotrajalosti školske zgrade.

OŠ „Žepče“ u Žepču osnovana je daleke 1880. godine i nema podataka ko ju je osnovao, ni koliko je imala učenika. Od 1935. godine na području općine Žepče postojale su četverorazredne škole i to Osnovna škola u Žepču sa 250 učenika, u Lupoglavu sa 47 učenika, te u Begovom Hanu sa 97 učenika.

1955. godine izgrađen je dio današnje Osnovne škole "Žepče".

Nastava u OŠ „Žepče“ izvodi po dva nastavna plana i programa, HNPiP i BNPiP. Pripada joj sedam područnih škola: Bistrica, Lovnica, Lupoglav, Vinište, Selište, Papratnica i Ravne.

U ovoj školi danas djeluju i brojne sekcije: literarno- recitatorska, plesna, saobraćajna, cvjećarska, dramska, sportske sekcije, hor, orkestar, te sekcije stranih jezika.

(2 glasova)
Označeno