U Ulici Stjepana Radića, poznatijoj kao Varoš, kod Veterinarske stanice Žepče, u toku su radovi na izgradnji pjeskolova-taložnika kojeg implementira JP „Komunalno“ Žepče, a izvođač radova je preduzeće „Tadić Cop“ d.o.o. Žepče.

Razvoj naselja i povećanje standarda stanovništva uvjetuju zagađenje čovjekove okoline, a među najteže oblike zagađenja svakako ubrajamo zagađenje vode. Potrošnja vode za razne potrebe postaje sve veća što uzrokuje i porast količine otpadnih voda.

Trendom porasta zagađenja vode, značajno se ugrožava čovjekova životna sredina. Ovaj negativni trend nije zaobišao ni općinu Žepče, a kako bi se problem riješio, pristupilo se izgradnji pjeskolova-taložnika i to na glavnom kolektoru grada Žepča duž rijeke Bosne između okna Š17 i Š16.

Prema riječima v.d. direktora JP „Komunalno“ Žepče Mire Antunović, izgradnjom taložnika bit će riješeni i problemi neugodnih mirisa na koje se već duže vrijeme žale mještani ove ulice.

Projekat je financiran od strane Federalnog Fonda za zaštitu okoliša u iznosu do 50.000 KM dok je ostatak sredstava za njegovu realizaciju osiguralo JP „Komunalno“ Žepče.

Cilj ovog projekta je izgradnja jedinstvenog sistema odvodnje i pročišćavanja otpadnih i zagađenih voda što je nužan korak prema očuvanju zdrave čovjekove okoline i jedan od osnovnih preduslova daljnjeg razvoja čitave općine Žepče.

Projektom su obuhvaćeni svi poslovni subjekti (oko 250 u užem području grada), kao i 1.103 domaćinstava u užem gradskom i prigradskom području, te neodređen broj novih poslovnih subjekata koji će se razviti izgradnjom planirane industrijske zone na području općine Žepče, te oko 500 novih domaćinstava za koje će se stvoriti preduvjeti za priključenje na gradsku vodovodno-kanalizacijsku mrežu.

(0 glasova)
Označeno