Zavod za javno zdravstvo Zeničko- dobojskog kantona uputilo je Saopćenje za medije- Preventivna sistematska deratizacija- proljeće 2013. godine:

Proljetna faza preventivne sistematske deratizacije prema naredbi Ministarstva zdravstva Zeničko- dobojskog kantona na području općine Žepče je počela danas 22.5.2013. godine, te će prema utvrđenom rasporedu, provođenje akcije trajati do 27.5.2013. godine.

Preventivnom sistematskom deratizacijom se predviđa svođenje broja glodara na biološki tolerantni nivo podnošljiv za održavanje povoljne epidemiološke situacije u Kantonu.

Deratizacija se provodi postavljanjem trovne mase na javne površine, obale rijeka, u kanalizacijske šahtove, zajedničke prostorije stambenih zgrada, deponije čvrstih otpadaka, ugostiteljske, trgovačke, skladišne i privredne objekte, obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte.

Deratizacija se provodi savremenim i efikasnim sredstvima za uništavanje glodara, a mamci u postavljenim kutijama su označeni s oznakom OTROV, pa stoga apeliramo na građanstvo, da otrove ne diraju i ne pomjeraju sa postavljenih lokacija.

Pozivamo sve subjekte na kooperativnost pri izvođenju preventivne akcije, kako bi bila provedena što kvalitetnije, te kako bi na taj način postigli zadovoljavajuću epidemiološku situaciju na našem Kantonu i time zaštitili zdravlje stanovništva.

Deratizaciju na svim općinama Kantona organizira i provodi Zavod za javno zdravstvo Zeničko- dobojskog kantona u saradnji s Domovima zdravlja. Timovi koji provode DDD poslove posjeduju naredbu Vlade i Ministarstva zdravstva ZDK, Općinsku naredbu te akreditaciju Zavoda za javno zdravstvo ZDK i svaki drugi izvođač koji se pojavi nije legitiman.

Subjekti koji podliježu obavezi preventivne sistematske deratizacije dužni su osigurati nesmetan rad izvođačima, bez obzira na parcijalne radove i ugovore koje posjeduju, a koji se stavljaju van snage za vrijeme akcije.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba