Izborna skupština Crvenog križa općine Žepče bit će održana u petak, 21. juna 2013. godine s početkom u 13,30 u sali Općinskog vijeća Žepče.

Dnevni red:

1. Izbor Radnih tijela

- Radno predsjedništvo

- Verifikacijska komisija

- Ovjerivači Zapisnika i zapisničar

2. Izvještaj Verifikacijske komisije

3. Razrješenje starog saziva Skupštine

4. Konstituiranje novog saziva Skupštine

5. Usvajanje Poslovnika o radu

6. Izbor predsjednika Skupštine

7. Izbor

- Predsjedništva

- Predsjednika Predsjedništva

- Nadzornog odbora

- DVA delegata za Skupštinu CK Kantona

- Delegata za Skupštinu CK FBiH

8. Razmatranje:

- Programa rada za 2013. godinu

- Finansijskog plana za 2013. godinu

9. Prijedlog Odluke o naknadi troškova dolaska na Skupštinu

10. Prijedlog odluke o dodjeli Priznanja

11. Obraćanje predsjednika Predsjedništva

Skupština Crvenog križa općine Žepče

Dom zdravlja- dr. Oliver Radoš

Društvene djelatnosti- Jasmina Hodžić

Civilna zaštita- Josip Širić

Konferencija mladih- Marina Vidović, Merima Fejzić i Safet Hadžić

Škole

Srednja mješovita škola „Žepče“, Jasmin Dervišić, Vahida Selimović-Bijedić i Marina Klarić

KŠC „Don Bosco“ Žepče- Josip Klarić

O.Š. „Alija Nametak“ Begov Han- Armina Tutnjić-Kafedžić

O.Š. „Abdulvehab Ilhamija“ Željezno Polje- Derviš Šeho

O.Š. „Fra Grga Martić“ Ozimica- Zoran Lučić

O.Š. „Žepče“ Žepče- Žana Pašić i Ivica Spajić

Mjesne zajednice

Ljubiša Lučić, Ankica Kajić, Miro Bulajić, Mehviba Skenderović, Marko Sinanović i Pava Martinović

Prijedlozi:

Kandidat za predsjednika Skupštine Crvenog križa, Ljubiša Lučić

Kandidati za Predsjedništvo, Marina Vidović, Jasmin Dervišić, Ljubiša Lučić, Marko Sinanović i Armina Tutnjić-Kafedžić

Kandidat za predsjednika Predsjedništva Marko Sinanović

Kandidat za Nadzorni odbor, Mihad Cikotić, Boris Sović i Nenad Kraljević

Nadzorni odbor će na prvoj konstituirajućoj sjednici izabrati predsjednika i donijeti Program rada

Kandidati za delegate Skupštine CK Kantona, Jasmina Hodžić i Marko Sinanović

Kandidat za delegata u Skupštini CK FBiH, Miro Bulajić

Crveni križ

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba