Bez obzira na sparno vrijeme koje je obilježilo jučerašnji dan, mladi žepački muzičari se nisu dali pokolebati. Pokazali su što se to učilo u školskoj godini koja je na izmaku. U prepunom holu Glazbene škole „Katarina Kosača-Kotromanić“ u Žepču, u utorak, 19. lipnja ove godine održan je Godišnji koncert pod nazivom „Učenici i nastavnici zajedno“.

Program koji je počeo u 18,00 sati otvorio je Ansambl gitara s kompozicijom „The Entertainer“ (Scott Joplin), pripremio nast. Bekim Bijedić.

Nizale su se i kompozicije za klarinet, klavir, harmoniku, flautu, ali i solo pjevanje. Predstavili su se učenici iz osnovne i srednje škole. Iznimnim vokalnim sposobnostima oduševila je Nerma Vrabac (I. razred srednje škole) kompozicijom „Se florindo e fedele“ (A. Scarlatti) u klasi prof. Katarine Kikić.

Predstavile su se i tri učenice na klaviru šesteroručno, Gabrijela Zlatić, Marija Jukić i Ivana Jukić, u klasama s. Blanke Jeličić i Tatjane Nakić, s kompozicijom Antonina Dvoraka.

U programu su još nastupili: klarinet- Amila Terzić (III. r.) „Stara francuska pjesma“ (P.I. Tschaikovski), klasa Sabina Šišić, violina- Matej Zovko (III. r.) „Koncert a-moll, I. stav (Perlman), klasa nast. Stojna Mladenova, klavir- Ismihana Vehab (II. r.) „A song for you“ (Catherine Rollin), klasa Marina Kovač, klavir- Marija Jukić (III. r.), „Veseli farmer“ F-dur (R. Schumann), klasa Matea Šimunac, harmonika- Marko Pervan (I. r.) „Stari mlin“ i „Karneval“ (Vjera Odak Jembrih), klasa Nedim Talić, gitara- Stjepan Vranjković (II. r.) „Etida“ (Mauro Đulijani), klasa Josip Tirić, gitara- Marko Markanović (VI. r.) „Mazurka“ (Francisco Tarrega), klasa Alan Omerović, klavir- Vjekoslav Jozinović (III. r.) „Etida/Sonatina op. 39. br. 19.“ (D. Kabalewsky), klasa Kristina Čustonjić, klavir- Franjo Duvnjak (III. r.) „Scherzo, d-moll“ (Martha Mier), klasa Marina Kovač, duo violina/klavir- Larisa Džinić (II. r.) i Ajla Dizdarević (V. r.) „Varijacije A-dur“ (G.F. Handle), klasa Alma Đonko i Aida Dilaver, duo flauta- Nikolina Spajić i Anica Ivanović (V. r.) „Tambaurin“ (J. Gossec), klasa Dragana Durmić, klavir (četveroručno)- Vedrana Perković i Branka Matijević (V. r.) „Love story“ (F. Lai), klasa Erna Hrustić, duo violina/klavir- Ivona Mijatović (VI. r.) i Nejra Krdžalić (VI. r.) „Aria“ (J.S. Bach), klasa Irena Nikić i Tatjana Nakić, duo flauta- Nikola Šimičić i Valentina Jukić (I. r. srednje škole) „Preludij“ (J.S. Bach), klasa Jovana Centelege, trio violina- Josipa Ćoruša, Ivana Cvitanović i Martina Šimičić (II. r. srednje škole) „Miniatures op. 75; Romanse, Capriccio (Antonin Dvorak), klasa Irena Nikić.

Godišnji koncert su zatvorili Ansambl violina kompozicijom „Dvije makedonske pjesme“, pratnja Bekim Bijedić (gitara) i Nermin Suljić (kontrabass), pripremila Stojna Mladenova i Orkestar i Zbor škole s kompozicijom „Nije ljubav stvar“ (Željko Joksimović) obrada, pripremili Enisa Begagić i Nedim Talić.

Direktor Glazbene škole „Katarina Kosača-Kotromanić“ Mirko Matijević proglasio je i učenice generacije, a to su Nejra Krdžalić (VI. r.), klasa Dario Šekerija i Nikolina Jukić (VI. r.), klasa Tatjana Nakić.

(0 glasova)
Označeno