Zbog problema koji su nastali prekidom reemitiranja programa Nove TV, a koje je uslijedilo zbog Odluke koju je donijela Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), CATV Žepče je u skladu sa svojim mogućnostima kao privremeno rješenje, na frekvenciji na kojoj se do sada reemitirao program Nove TV, odlučila da do daljnjeg na istoj frekvenciji reemitira program B92.

Iz kablovske mole sve korisnike da prihvate ovu promjenu kao privremeno rješenje, dok se ne pronađu efikasni načini za ponovno zakonsko reemitiranje programa Nove TV na području BiH, a koje se rješava na većim nivoima vlasti.

(0 glasova)
Označeno