Mjesna zajednica Žepče organizuje Zbor građana koji će se održati 18. novembra, 2013. godine u kino-sali Doma kulture sa početkom u 18,30 sati.

Zbor građana je predviđen sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnog predsjedništva Mjesne zajednice Žepče

2. Izbor predsjednika Zbora građana Mjesne zajednice Žepče

3. Usvajanje, izmjena i dopuna Statuta Mjesne zajednice Žepče

4. Izbor Vijeća Mjesne zajednice Žepče

5. Razno

Mole se svi zainteresovani građani da se odazovu ovom pozivu.

(0 glasova)
Označeno