Osnovna škola „Žepče“ već sedmu godinu zaredom organizuje humanitarnu akciju pod nazivom „Srce nije kamen“. Ova akcija se sastoji od nekoliko različitih aktivnosti u kojima učešće uzimaju svi učenici, djelatnici škole kao i roditelji. Cilj ove humanitarne akcije jeste pomaganje drugima, razvoj solidarnosti, radost darivanja, humanosti i istinskih ljudskih vrijednosti.

Aktivnosti humanitarne akcije „Srce nije kamen“ 2013. godine.

- 20. 11. 2013. godine – Humanitarni koncert za učenike od V do IX razreda u 11,00 i 13,00 sati u Domu kulture.

- 21. 11. 2013. godine – Humanitarni koncert za učenike od I do IV razreda, roditelje i ostale zainteresovane sugrađane u 17,00 sati u Domu kulture.

- 9.-19. 12. 2013. godine – Prodaja čestitki i ukrasa za bor u holu Osnovne škole „Žepče“.

- 16. – 17. 12. 2013. godine – Prikupljanje i podjela paketa sa hranom socijalno-ugroženim porodicama i starijim osobama.

- 19. – 20. 12 .2013. godine – Prodaja kolača i čestitki na Božićnom sajmu ispred Doma kulture

- 20. 12. 2013. godine – Prodaja kolača u holu Osnovne škole „Žepče“ od 8,00 do 9,30 sati i od 11,00 do 12,30 sati.

- 20. 12 .2013. godine – Božićna priredba u 10,00 sati u Domu kulture.

- 27. 12. 201. godine – Novogodišnja priredba u 12,00 sati u Domu kulture.

Novac prikupljen od prodaje čestitki i kolača, te prihodi od koncerata, namijenjeni su kupovini darova za socijalno-ugrožene kategorije učenika Osnovne škole „Žepče“.

(2 glasova)