Omladinska banka Žepče u 2013. godini je podržala sedam projekata mladih na području općine Žepče i to u periodu od juna do septembra. Ukupna vrijednost realizovanih projekata iznosi 25.909,43 KM, od čega je iz fonda Omladinske banke Žepče osigurano 12.432,53 KM, a neformalne grupe mladih su osigurale ukupno 13.476,9 KM kroz mobilizaciju lokalnih resursa od šest institucija, četiri organizacije, dva preduzeća i 16 građana.

U realizaciji ovih projekata učestvovalo je ukupno 111 volontera koji su doprinijeli sa 1.123 volonterskih sati, a ukupan broj korisnika ovih projekata je oko 1.235.

Program Omladinske banke Žepče ima za cilj povećati učestvovanje mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.

Tako je u srijedu, 20. studenog 2013. godine u Gradskoj kavani u Žepču održana promocija rezultata Omladinske banke Žepče za 2013. godinu.

"Omladinska banka Žepče se razvija od marta 2010. godine. Ovo je već treća godina njihovog rada, konkretno rada na projektima. Ove godine urađeno je ukupno sedam projekata po različitim mjesnim zajednicama na području općine Žepče. Projekte su pisali mladi ljudi, korisnici budućih, održivih projekata“- za Radio Žepče je istakla projekat-koordinatorica Fondacije „Mozaik“, program Omladinske banke Belma Rizvanović.

Omladinskim bankama upravljaju odbori sastavljeni od deset članova, mladi od 15 do 30 godina izabrani na javnom pozivu i educirani da vode program malih grantova koji direktno podržavaju jačanje povjerenja i saradnju mladih, te njihove projekte, većinom u ruralnim sredinama.

„Otvoren je poziv za prijem novih članova u Omladinsku banku Žepče. Stoga, pozivam sve mlade, perspektivne ljude da se prijave i postanu dio nas“- poručila je članica Odbora OB Žepče Elmira Hasičević.

Od 2008. do 2012. godine, mladi u 27 općina/opština realizovali su 675 projekata čija je ukupna vrijednost 2.541.398 KM.

Sredstva za realizaciju projekata osigurali su Fondacija „Mozaik“ iz sredstava donatora, partnerske općine, te lokalna zajednica kroz mobilizaciju lokalnih resursa.

Svi projekti su realizovani zahvaljujući radu 9.447 volontera koji su uložili 159.898 volonterskih sati kako bi doprinijeli poboljšanju društvenog i ekonomskog života u svojim zajednicama. Čak 328.556 osoba je imalo koristi od realizacije ovih projekata.

U 2013. godini Fondacija „Mozaik“ će razvijati program OB uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i partnerskih općina: Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Brod, Bugojno, Cazin, Doboj-Jug, Gornji Vakuf/Uskoplje, Goražde, Kladanj, Konjic, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Lopare, Modriča, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Novi Travnik, Odžak, Pelagićevo, Petrovo, Prozor-Rama, Srbac, Šekovići, Šipovo, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zavidovići, Zvornik, Žepče i Živinice.

Program Omladinske banke omogućava mladima bez obzira na rodnu, vjersku ili nacionalnu pripadnost da budu aktivni članovi svojih zajednica i da kroz podršku zajedničkih aktivnosti doprinose kvalitetnijem životu građana i razvoju društva u kojem su mladi resurs koji treba podržati, a ne problem koji treba rješavati.

(0 glasova)