Jedanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče sa šest tačaka dnevnog reda održana je u četvrtak, 28.11.2013. godine u sali Općinskog vijeća s početkom u 10,00 sati. Sjednici se odazvalo svih 25 vijećnika.

Nakon održane sjednice, sve usvojene tačke sumirao je Predsjedavajući Općinskog vijeća Muhamed Jusufović.

Kao prva i najvažnija tačka, na dnevnom redu se našao i Nacrt Proračuna Općine Žepče za narednu 2014. godinu. Oko ove tačke se na Vijeću i najviše diskutovalo.

„Razumljivo je da je Nacrt Proračuna Općine Žepče za 2014. godinu uzeo najviše vremena na ovoj sjednici, jer se radi o najvažnijem dokumentu i pokazatelju finansijskog stanja Općine. Uz ovu tačku su se nadovezale i pojedine kritike, kako dobronamjerne, tako i one drugačijeg karaktera. Predviđeni Proračun za 2014. godinu Općine Žepče iznosi 6 miliona i 160 hiljada KM. To su sredstva koja su Općini Žepče na raspolaganju i trošimo ih uglavnom prema planu i programu utroška tih sredstava. Bilo je također primjedbi kada su u pitanju investicije i kapitalni projekti. I pored svega ja sam zadovoljan, Nacrt Proračuna je usvojen“, istakao je Jusufović. Služba za finansije Općine Žepče zadužena je da odredi termin javne rasprave, odnosno da vijećnici , mjesne zajednice i građani, ukoliko imaju primjedbe, iste dostave u pisanoj formi do 13. decembra.

„Proračun se povećava koliko je to moguće. Nadam se da će se tim tempom kretati i dalje. Računamo na to da ekonomska kriza jenjava i nadamo se da ćemo u narednim godinama imati Proračun veći za još koji milion“, dodao je Predsjedavajući.

Druga tačka dnevnog reda bio je nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče za 2014. godinu. Riječ je o zakonskom okviru koji smo na ovoj sjednici i podržali.

„Do sada sam kao Predsjedavajući zadovoljan utroškom tih sredstava“, rekao je Jusufović.

Za treću i četvrtu tačku dnevnog reda, Izvještaj o izvršenju Akcionog plana za 2013. godinu i Akcioni plan za 2014. bila je zadužena direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, koja je po riječima Predsjedavajućeg načinila transparentno izvješće. Tu su se mogli vidjeti svi razvojni projekti koji su u realizaciji. Jedan od njih, planiran za narednu godinu je onaj koji se tiče žepačke tržnice.

Općinsko vijeće Žepče donijelo je zaključak da se izradi Povelja o saradnji i prijateljstvu između Općine Žepče i Općine Stari Jankovci u kojoj žive brojni Žepčaci. Također, donesen je i zaključak da se prijateljski odnosi uspostave i sa jednom općinom iz Turske koja broji oko 40.000 stanovnika.

Zadnja tačka sjednice bila je Informacija o provođenju Odluke o javnim parkiralištima.

„Kad smo prije tri mjeseca donijeli ovu Odluku bilo je dosta kritika, a danas se ovom Informacijom vidi da je ona polučila i pozitivne finansijske rezultate, a jedan od njih je i taj što smo zaposlili tri osobe“, rekao je Muhamed Jusufović.

(0 glasova)