Služba za gospodarstvo i finansije Općine Žepče oglašava i upućuje JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU NACRT PRORAČUNA/BUDŽETA OPĆINE ŽEPČE ZA 2014. GODINU, NACRT ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA/BUDŽETA OPĆINE ŽEPČE ZA 2014.GODINU.

Općinsko vijeće Žepče je na 11. Sjednici, održanoj 28.11.2013.godine, utvrdilo Nacrt Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2014. godinu, Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2014.godinu. Donesen je Zaključak da se otvara javna rasprava koja će trajati do 12.12.2013.godine.

Završna javna rasprava će se održati 12.12.2013.godine (četvrtak) u 12 sati, u Sali Općinskog vijeća Žepče (Dom kulture Žepče).

Nacrti dokumenata biće objavljeni na web stranici Općine Žepče

Dokumenti su dostupni na uvid svim zainteresovanim u info centru Općine Žepče i u Službi za gospodarstvo i finansije Općine Žepče.

Molimo sve zainteresovane da sve eventualne primjedbe i prijedloge dostave u pismenoj formi u Službu za gospodarstvo i finansije.

Pomoćnik Općinskog načelnika

Namik Malićbegović, dipl.oec.

(0 glasova)
Označeno

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba