U srijedu, 12. februara 2014. godine s početkom u 10,00 sati u kino dvorani „Doma kulture“ Žepče održana je javna rasprava na temu Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih. Nakon što je Skupština Zeničko-dobojskog kantona u decembru 2013. godine usvojila Nacrt zakona o obrazovanju odraslih, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kao predlagač Zakona, sačinilo je plan javne rasprave koja treba biti okončana do 13. marta 2014. godine.

Javnu raspravu su ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK predvodili pomoćnik ministra Rasim Bajrić, stručna savjetnica Pedagoškog zavoda Zenica Nevzeta Rezaković i stručna saradnica za obrazovanje ispred Službe za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Žepče, Jasmina Hodžić.

U javnoj raspravi su aktivno učestvovali i predstavnici osnovnih i srednjih škola s područja općine Žepče Slavica Jukić, direktorica Opće gimnazije (KŠC „Don Bosco“ Žepče), Franjo Juranović, direktor Tehničko-obrtničke škole (KŠC „Don Bosco“), Zijah Maličbegović direktor Srednje mješovite škole „Žepče“, Adil Gačić direktor Osnovne škole „Begov Han“, Ivanka Borovac, sekretar Općinskog vijeća Žepče, Branka Janko direktorica Razvojne agencije Žepče, te Dragan Janko predsjednik Udruge za održiv razvoj „UzoR“ Žepče.

Svi prijedlozi izneseni tokom javne rasprave bit će dostavljeni Kantonalnom ministarstvu i u pisanoj formi.

Podsjećamo, 2009. godine nadležnost za osnovno i srednje obrazovanje prebačena je na Općinu Žepče.

U petak 14. februara javne rasprave će biti održane i u Zavidovićima, Brezi i Varešu. U ponedjeljak 17. februara u Visokom i Kaknju, 19. februara u Zenici i 21. februara u Olovu.

Javna rasprava je inače bila otvorena za sve građane općine Žepče. Tekst Nacrta Zakona o obrazovanju odraslih sa obrazloženjem možete pronaći na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

(1 Glasaj)