JP „Šumarija“ Žepče u saradnji s Kantonalnom upravom za šumarstvo, odjeljenje Žepče obilježilo je Svjetski dan šuma akcijom zajedničkog pošumljavanja odjela 20 u Preku, gdje je sadnicama četinara pošumljeno oko 2 ha površine.

(0 glasova)