Međureligijsko vijeće u BiH u sklopu projekta „Izgradnja građanskog društva kroz međureligijski dijalog“ organizuje edukativne seminare za predstavnike Odbora za međureligijsku saradnju iz Žepča, Bihaća, Trebinja i Tuzle, od 31. marta do 4. aprila 2014. godine u motelu „Marić“ u Žepču. Do sada je osnovano i osnaženo 12 odbora za međureligijsku saradnju širom Bosne i Hercegovine.

U rad Odbora uključeni su predstavnici Islamske zajednice, Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve i Jevrejske zajednice iz spomenutih gradova. Pored edukativnih seminara, predstavnici crkava i vjerskih zajednica će također planirati realizovanje projekata u svojim lokalnim sredinama.

Cilj susreta je ojačati kapacitete vjerskih službenika, njihovih saradnika, mladih i žena, kako bi učinkovitije radili na izgradnji mirnog suživota u svojim zajednicama.

„Vjerujemo kako će Odbori u budućnosti raditi na vlastitim projektima koje izaberu i koji za svrhu imaju promociju međureligijskog dijaloga, na dobrobit cijele Bosne i Hercegovine“, poručuju iz MRV BiH.

Prva faza podijeljena je u dva dijela:

1. Planiranje malih projekata na terenu i edukativni seminar za vjerske službenike, njihove saradnike i grupu za žene iz Tuzle, Bihaća, Žepča i Trebinja na temu „Osnove vjerovanja u islamu, pravoslavlju, katoličanstvu i judaizmu“ održat će se od 31. marta do 2. aprila u motelu „Marić“ u Žepču. Seminar počinje danas, u ponedjeljak 31. marta u 14,00 sati.

2. Planiranje malih projekata na terenu i interaktivna radionica na temu „Komunikacija i timski rad“ održat će se za predstavnike mladih iz navedenih gradova, 3. i 4. aprila u motelu „Marić“ u Žepču. Seminar počinje u četvrtak, 3. aprila u 9,30.

(0 glasova)