Temeljem odredbi Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-Dobojskog kantrona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče /»Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona», broj:12/09, te Odluke OV Žepče o primjeni Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi na području općine Žepče na privremenoj osnovi broj:01-38-127/09 od 14.09.2009. godine objavljenoj u Sl.glasniku općine Žepče 5/09 ,te Plana upisa učenika u srednju školu u šk.2014/2015 g. usvojenog na 16 sjednici OV Žepče održane 29.04.2014 g. objavljenog u SL, glasniku općine Žepče,broj:3/14 , Općinski načelnik objavljuje:

NATJEČAJ/KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2014/2015

Naziv škole

Zvanje /Zanimanje

Stupanj

Plan

broj odjela

1

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR

„DON BOSCO“

OPĆA GIMNAZIJA

Opća gimnazija

IV

2

UKUPNO

IV

2

2

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR

„DON BOSCO“

TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA

Tehničar za mehatroniku

IV

1

CNC operater-bravar

III

1 (1/2+1/2)

Autoelektričar-elektromehaničar

III

1 (1/2+1/2)

UKUPNO

III-IV

5

3

SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA

«ŽEPČE» ŽEPČE

/PO HNPP//

Tehničar cestovnog prometa

IV

1

Komercijalist

IV

1

Frizer

III

1

Konobar/Kuhar (EU VET)

III

1 (1/2+1/2)

Ukupno HNPiP

III-IV

4

SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA

«ŽEPČE» ŽEPČE

/PO BNPP/

gimnazija

IV

1

Ekonomski tehničar(EU VET)

IV

1

Tehničar drumskog saobraćaja

IV

1

Tekstilni tehničar - konfekcionar

IV

1

Frizer -vlasuljar

III

1

Zavarivač

III

1

Konfekcionar tekstila-krojač

III

1

Automehaničar

III

1

Ukupno BNPiP

III-IV

8

Ukupno HNPiP i BNPP

III-IV

12

4

GLAZBENA ŠKOLA

"KATARINA KOSAČA KOTROMANIĆ"

ŽEPČE

Glazbenik flautist

IV

Glazbenik klavirist

IV

Glazbenik gitarist

IV

Glazbenik violinist

IV

Glazbenik solo pjevač

IV

Glazbenik teorijskog smjera

IV

Ukupno odjela

IV

2

II

Natječaj/Konkurs za upis učenika srednjih škola u školskoj 2014/2015 godini traje:

od 16.06.2014 g. do 23.06.2014 godine za četveregodišnje škole, a za trogodišnje od 16.06.2014 do 30.06.2014 godine.

Za Srednju mješovitu školu "Žepče" Žepče po BNPP upis za četverogodišnje i trogodišnje škole traje od 16.06.2014 do 30.06.2014 godine, radi raseljenih učenika.

Na Natječaj/Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- Zahtjev za upis (preuzima se u školi),

- Izvod iz Matične knjige rođenih,

- Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,

- Originalno uvjerenje o uspjehu u V,VI i VII razreda,odnosno iVIII razred devetogodišnjeg obrazovanja,

- Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.

(primjerice potvrda sa natjecanja)

Informacije o mjestu i vremenu predaje dokumentacije za prijem, objavljuje se na oglasnoj tabli svake škole.

Izbor kandidata vrši se na osnovu već utvrđenih Kriterija za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području općine Žepče .

Ukoliko se na temelju Natječaja/ Konkursa u lipanjskom/junskom upisnom roku ne upiše

planirani broj učenika onda će se drugi upisni rok provesti od 18.08.2014 do 30.08.2014 g.

OPĆINSKI NAČELNIK MATO ZOVKO, dipl.prav.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba