Obavještavaju se građani i pčelari da će dana 04.08.2014. godine na području općina Žepče i Zavidovići, 05.08.2014. godine na području općine Maglaj, 06.08.2014. godine na području općine Usora radi zaštite zdravlja građana u večernjem terminu od 19:00 do 24:00 sata Društvo za sanitarno-ekološku zaštitu “Sanitacija” d.o.o. Sarajevo, na osnovu ugovora sa Federalnom upravom civilne zaštite, na poplavljenim područjima navedenih općina vršiti akciju suzbijanja odraslih formi komaraca.

Tretiranje će se obaviti metodom toplog i hladnog zamagljivanja sa zemlje.

Nastavak tretmana suzbijanja komaraca na započetim lokacijama vršit će se narednog jutra u terminu od 02:00 do 07:00 sati.

UPOZORAVAJU SE PČELARI DA U NAVEDENE DANE PREDUZMU SVE POTREBNE MJERE ZA ZAŠTITU PČELA, A ONE SE SASTOJE U NATKRIVANJU PČELINJIH DRUŠTAVA SA KARTONOM ILI DRUGIM PRIRUČNIM SREDSTVIMA.
INSISTIRA SE DA SE PČELINJA DRUŠTVA NE ZATVARAJU.


U SUČAJU LOŠIH VREMENSKIH USLOVA, TRETMAN ĆE SE NASTAVITI NAREDNI DAN U VEČERNJEM I JUTARNJEM TERMINU, ILI KADA TO VREMENSKI USLOVI DOZVOLE.

Služba za Epidemiologiju
dr. Alis Kozica

V.D. DIREKTOR
Prim.dr. Senad Huseinagić

(0 glasova)
Označeno

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba