Vijećnici Opštine Žepče sa vanredne sjednice uputili su apel višim nivoima vlasti za pomoć u prevazilaženju posljedica prirodne nesreće koja je ovo područje ponovo zadesila. Traže da mehanizacija Oružanih snaga i struktura Civilne zaštite, sada raspoređena na terenu ove opštine, tu i ostane i nastavi raditi, posebno na čišćenju glavnog puta prema dijelu najugroženijeg područja, Željeznog Polja.

Grupa mještana nezadovoljna zaključkom Vijeća koji se odnosi na kupovinu zemljišta nastavlja proteste pred sjedištem Opštine i traži dodjelu opštinskog, a ne kupovinu privatnog zemljišta za izgradnju klizištima uništenih kuća.
Situacija ju Željeznom Polju nakon saopćenja zaključaka vanredne sjednice bila je na ivici incidenta.

„Ako domaćin kuće traži od drugog domaćina da njegovu djecu nahrani a on ništa ne čini onda djeca nemaju se čemu nadati, a oni su upravo te zaključke poslali na tuđi teren, na ministarsko vijeće, na federalnu vladu , ništa nisu rekli šta će općina učiniti i mjesna zajednica.“, kaže Sadudin Tutnjić, predstavnik Udruženja Željezno Polje Opstanak.

Procjenjuje se da u prirodnim nesrećama u maju i prošle sedmice koje su zadesile Žepče pričinjena šteta od oko 20 miliona maraka, najmanje 80 kuća je uništeno ali i desetine kilometara lokalnih puteva poseno na području Željeznog Polja. Općinska administracija ne može se nositi sa ovim razmjerama štete sama,ocjena je i Općinskog vijeća, a uprkos negodovanju dijela žitelja Željeznog Polja prioriteti su definirani.

„To je prometnica za Željezno Polje koja odmah rješava ili ne rješava početak školske godine. Ako ne bude prometnica riješena nema srednje škole, ne može funkcionirati, a onda ide problem rješavanja kuća, dodjela zemljišta i svega toga“, ističe Mato Zovko, načelnik Općine Žepče.

Istovremeno , nastavlju i aktivnosti na osiguravanju uvjeta za gradnju uništenih kuća. Na dodjeli državnog zemljišta, na čemu insitira dio žitelja Željeznog Polja, radit će se kada se za to osiguraju zakonski preduvjeti. Do tada općinska administracija poduzima šta može.

„Mi idemo dakle prije zakona i pomažemo tim ljudima. Takvih desetak osoba je bilo koji su bili jučer i kod mene i kod načelnika gdje smo mi pristali da ih sufinansiramo u vrijednosti od 4 000 KM oni će ići u kupovinu te zemlje i evo ovim zaključcima idemo i danas, produžavamo tu obavezu i načelnika i mene da možemo ulaziti u te aranžmane“, pojašnjava Muhamed Jusufović, predsjedavajući OV Žepče.

Održana vanredna sjednica Opštinskog vijeća Žepče

Vijećnici Opštine Žepče sa vanredne sjednice uputili su apel višim nivoima vlasti za pomoć u prevazilaženju posljedica prirodne nesreće koja je ovo područje ponovo zadesila. Traže da mehanizacija Oružanih snaga i struktura Civilne zaštite, sada raspoređena na terenu ove opštine, tu i ostane i nastavi raditi, posebno na čišćenju glavnog puta prema dijelu najugroženijeg područja, Željeznog Polja. Grupa mještana nezadovoljna zaključkom Vijeća koji se odnosi na kupovinu zemljišta nastavlja proteste pred sjedištem Opštine i traži dodjelu opštinskog, a ne kupovinu privatnog zemljišta za izgradnju klizištima uništenih kuća.
Vrijeme objave: 12.08.2014 16:51
Posljednja izmjena: 12.08.2014 20:08

Situacija ju Željeznom Polju nakon saopćenja zaključaka vanredne sjednice bila je na ivici incidenta.

„Ako domaćin kuće traži od drugog domaćina da njegovu djecu nahrani a on ništa ne čini onda djeca nemaju se čemu nadati, a oni su upravo te zaključke poslali na tuđi teren, na ministarsko vijeće, na federalnu vladu , ništa nisu rekli šta će općina učiniti i mjesna zajednica.“, kaže Sadudin Tutnjić, predstavnik Udruženja Željezno Polje Opstanak.

Procjenjuje se da u prirodnim nesrećama u maju i prošle sedmice koje su zadesile Žepče pričinjena šteta od oko 20 miliona maraka, najmanje 80 kuća je uništeno ali i desetine kilometara lokalnih puteva poseno na području Željeznog Polja. Općinska administracija ne može se nositi sa ovim razmjerama štete sama,ocjena je i Općinskog vijeća, a uprkos negodovanju dijela žitelja Željeznog Polja prioriteti su definirani.

„To je prometnica za Željezno Polje koja odmah rješava ili ne rješava početak školske godine. Ako ne bude prometnica riješena nema srednje škole, ne može funkcionirati, a onda ide problem rješavanja kuća, dodjela zemljišta i svega toga“, ističe Mato Zovko, načelnik Općine Žepče.

Istovremeno , nastavlju i aktivnosti na osiguravanju uvjeta za gradnju uništenih kuća. Na dodjeli državnog zemljišta, na čemu insitira dio žitelja Željeznog Polja, radit će se kada se za to osiguraju zakonski preduvjeti. Do tada općinska administracija poduzima šta može.

„Mi idemo dakle prije zakona i pomažemo tim ljudima. Takvih desetak osoba je bilo koji su bili jučer i kod mene i kod načelnika gdje smo mi pristali da ih sufinansiramo u vrijednosti od 4 000 KM oni će ići u kupovinu te zemlje i evo ovim zaključcima idemo i danas, produžavamo tu obavezu i načelnika i mene da možemo ulaziti u te aranžmane“, pojašnjava Muhamed Jusufović, predsjedavajući OV Žepče.


„Ovaj zaključak smatram da nije u skladu sa donesenim zakonom o prenosu prava vlasništva na nekretnimama za poplavljena i ugrožena područja. Mislim da se na ovaj način još više razvodnjava pitanje rješavanja ovih ugroženih ljudi“, kaže Muhidin Alić, pravni zastupnik Udruženja Željezno Polje Opstanak

Ocjenjujući da je Općinsko vijeće samo formalno ispunilo njihov zahtjev sastajući se vanredno, dio žitelja Željeznog Polja nastavlja proteste pred sjedištem Općine.

federalna.ba/videoprilog Gordane Ristić Muslija

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba