Obavještavamo sve pravne subjekte koji će na plaće svojih djelatnika primijeniti članak 7. Zakona o finansiranju potpore za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom („Službene novine FBiH“, broj 59/14), tj iz plaća djelatnika će izdvojit dnevnicu (uposlenici u tijelima vlasti Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba čiji je osnivač Federacija, kanton i jedinica lokalne samouprave) ili procent (iz plaća ostalih uposlenika u Federaciji) predviđen za finansiranje sanacije šteta od prirodne nesreće, da uplate za Općinu Žepče izvrše na:


„Depozitni račun Općine Žepče“ otvoren kod UniCredit banke u Žepču,

Broj računa je:3380002210835421

Vrsta prihoda: 733116

Općina: 105

Proračunska organizacija : 0000000

Služba za gospodarstvo i finansije Općine Žepče

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba