Načelnik općine Žepče Mate Zovko, u skladu s Odlukom o dodjeli sredstava općinama Zeničko–dobojskog kantona za pomoć u izgradnji objekata za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nepogode, od 2. oktobra 2014.godine, koju je donijela Vlada Zeničko – dobojskog kantona, a kojom je Općini Žepče odobren iznos od 321.300,00 KM, uputio je Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava osobama koji žele samostalno trajno riješiti svoje stambeno pitanje izgradnjom stambenih objekata na zemljištu čiji su oni vlasnici.

Sve zainteresovane osobe su mogle dostaviti svoju prijavu, koja je trebala sadržavati dokaz o vlasništvu (posjedovni list ili zemljišno-knjižni izvadak ukoliko postoji) parcele na kojoj se nalazio uništeni objekt, Uvjerenje nadležne službe da je stambeni objekt podnositelja prijave u potpunosti uništen usljed prirodne nepogode i Kućnu listu.

Prijava se trebala dostaviti u zatvorenoj kuverti, izravno putem Pisarnice Općine Žepče, u roku od sedam dana od dana objavljivanja Javnog poziva na Web stranici i oglasnoj ploči Općine Žepče. Poziv je na web stranici Općine Žepče objavljen 18. novembra, tako da je utorak 25. novembar bio zadnji dan za dostavu prijava.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba