Bosnu i Hercegovinu u maju ove godine pogodile su nezapamćene poplave kada su nastala brojna klizišta širom zemlje, a jedna od općina koje je najviše bila ugrožena klizištima je općina Žepče. Danas, gotovo šest mjeseci od prirodne katastrofe, situacija u ovoj općini se normalizira.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Općine Žepče Muhamed Jusufović kazao je u razgovoru za Agenciju FENA da su sada 22 kuće u fazi izgradnje, raspisan je javni poziv za još 13 kuća, a osigurano je i 26 placeva na lokalitetu Golubinja Donja.

- Ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale nešto bi moglo i sada da se radi, a ukoliko ne, kuće bi trebale biti izgrađene najkasnije do juna naredne godine kada bi većina ljudi trebala biti smještena u svoje kuće - podvukao je.

U općini Žepče u maju je potpuno uništeno 90 kuća, a oko 50 kuća je u neposrednoj blizini klizišta koje trenutno nisu uvjetne za stanovanje. Na tim područjima potrebno je uraditi sanaciju klizišta, ali stav nadležnih je da ukoliko sanacija klizišta bude skuplja od izgradnje kuća, onda će se graditi nove kuće za te porodice.

Kada su u pitanju sela Željeznog Polja u općini Žepče, mještani su imali velikih problema zbog puta kojeg su klizišta potpuno uništila, ali se sada situacija stabilizira.

Iako je put makadamski, promet se odvija normalno, a raspisan je javni poziv u vrijednosti od 700.000 KM za put prema Željeznom Polju i sanaciju korita rijeke koja je neprestano mijenjala svoje korito. Na ovaj javni poziv javilo se već nekoliko firmi. Od tog novca, 600.000 je namijenjeno za rekonstrukciju puta, a 100.000 KM za sanaciju klizišta u centru ove mjesne zajednice.

- Imamo još obećanih 800.000 ili 900.000 KM od Ambasade Republike Turske u BiH tako da će biti osigurano oko 1,5 miliona KM za put prema Željeznom Polju - kaže Jusufović.

Islamska zajednica BiH i Federalno ministarstvo za izbjeglice i raseljene osobe izdvojili su oko milion KM, a Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH izdvojio je 142.000 KM za sanaciju manje oštećenih kuća kako bi se porodice mogle useliti.

Jusufović kaže da je Federalni osigurao još 323.000 KM za obnovu devet kuća, a postoje obećanja da će se za ovu općinu izdvojiti još oko 100.000 do 150.000 KM za obnovu još četiri kuće.
Nakon majskih poplava i klizišta i šoka koje je stanovništvo doživjelo, situacija se normalizira, te Jusufović izražava optimizam jer postoje indicije da će sve kuće do polovine sljedeće godine biti obnovljene.

Također, podvukao je, Vlada Zeničko-dobojskog kantona redovno uplaćuje kirije na tromjesečnom nivou za ljude koji su se morali iseliti iz svojih kuća. Stanovništvo je zbrinuto, a 22 porodice do Nove godine bi trebale useliti u svoje nove kuće.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba