U srijedu, 09.12.2015. godine, održana je deveta po redu sjednica Lokalnog ekonomskog foruma općine Žepče (LEF). Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici razmatrao se Izvještaj o radu LEF-a za 2015. godinu, Nacrt proračuna općine Žepče za 2016. godinu, kao i inicijative na kojima se radilo u 2015. godini a koje se odnose na kreiranje povoljnog poslovnog okruženja u općini Žepče.

Nacrt proračuna općine Žepče 2015. odobren je od strane LEF-a.

Također je predstavljena Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora u 2015. godini koja je pokazala određena poboljšanja koja se odnose na zadovoljstvo privatnog sektora uslugama javnog sektora. Preporuke Analize odnose se na brže rješavanje predmeta, podršku privatnom sektoru pri komunikaciji sa višim nivoima vlasti kao i uvođenje programa obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije za nove radnike.

Gost LEF-a bio je Zoran Martinović, zapovjednik Vatrogasne postrojbe općine Žepče, koji je predstavnicima javnog i privatnog sektora predstavio rad Vatrogasne postrojbe kao i mogućnosti u eventualnoj podršci prema privatnom sektoru. Članovi LEF-a iz privatnog sektora imali su priliku postaviti direktna pitanja koja se odnose na inicijativu „Vatrogastvo“.

Zaključeno je da će se u 2016. godini nastaviti sa ovom inicijativom kroz osmišljavanje novih oblika podrške zajedno sa predstavnicima Vatrogasne postrojbe, Općinskim službama i privatnim sektorom.

Članovima LEF-a predstavljen je i Nacrt Izvještaja o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja općine Žepče 2011. – 2018. u 2015. godini koji će se usvojiti na narednoj sjednici OV. Članovi LEF-a su se pozitivno očitovali o navedenom Nacrtu i dali svoju preporuku Općinskom vijeću da prezentirani Nacrt usvoji kao konačan.
Također je prezentiran Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Programa postinvesticione podrške stranim ulagačima u općini Žepče u 2015. Izvještaj sadrži informacije o sastancima sa stranim investitorima u općini Žepče koje je održao Općinski načelnik i direktorica Razvojne agencije Žepče kao i mjerama podrške koje su poduzete u skladu sa potrebama investitora.

Program postinvesticione podrške usvojen je krajem 2014. godine a Akcioni plan za 2016. godinu usvojit će se početkom 2016. godine.

S obzirom da je mandat trenutnih članova LEF-a pri kraju, za početak 2016. godine najavljeno je revidiranje sastava LEF-a. U sastav LEF-a uključit će se i predstavnici obrta i trgovine kao i stranih investitora koji posluju na području općine Žepče.

LEF će i u narednoj godini aktivno raditi na unaprjeđenju poslovnog okruženja a proširenjem trenutnog sastava LEF-a očekuje se kvalitetniji dijalog i inicijative čije će rješavanje doprinijeti poboljšanju poslovne klime za sve poslovne subjekte u općini Žepče.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Tel.:   +387 61 189 865

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba