Na području općine Žepče na saobraćajnicama postavljeni su mobilni radari - kamere. Jedan takav radar postavljen je danas na regonalnom putu R465 (Žepče - Zavidovići) u Orahovici.

"Imajući u vidu činjenicu da je u zimskim uvjetima otežano odvijanje saobraćaja, kada su povećani rizici nastupanja saobraćajnih nezgoda, posebno sa teškim posljedicama, sa ciljem stvaranja visokog stupnja sigurnosti odvijanja saobraćaja na svim putevima na području Kantona, u mjesecu decembru 2015. godine, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poduzimaće pojačane aktivnosti na kontroli svih učesnika u saobraćaju, posebno na kontroli posjedovanja i korištenja odgovarajuće zimske opreme u vozilima." - poručuju iz Odsjeka za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje MUP-a ZDK.

U cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama i stvaranja visokog stepena bezbjednosti odvijanja saobraćaja na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će u vremenskom periodu od 11.12.2015. godine (petak), od 20,00 sati, do 13.12.2015. godine (nedjelja), do 24,00 sati, sprovoditi akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu alkoholiziranosti vozača. Aktivnosti policijskih službenika u naznačenoj akciji bit će usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima za koje se utvrdi da su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, te će se sankcionisati i drugi učesnici u saobraćaju u slučajevima kršenja propisa iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona upozorava vozače da se pridržavaju zakonskih odredbi u pogledu uslova pod kojima mogu upravljati vozilom, te da se pridržavaju svih saobraćajnih propisa, kako bi zaštitili sebe, lica koja prevoze, te druge učesnike u saobraćaju.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba