Iz Elektrodistribucije Zenica, poslovnice Žepče obavještavaju potrošače električne energije sa područja opštine Žepče o planiranim isključenjima ovog energenta. Prekidi ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.

Struja će biti isključena na sljedećim trafo-stanicama:

ŽEPČE     TS 10/0,4 kV ALIBEGOVA VILA (9531) : KOSIĆI, POSTOJNA 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV ALMY (9544) 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV BALAČIĆI 1 (9502) :BALAČIĆ, LUČANI, ŠAHMANI 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV BALAČIĆI 2 (9521) :BALAČIĆ, DONJA GOLUBINJA 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV BANJOTRANS (9534)     10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV BEGOV HAN (9513) :BEGOVINA, KOVANIČKA RIJEKA, POSTOJNA, ŽELJEZNIČKA STANICA 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV BEGOV HAN 1 (9536) : BEGOV HAN, BRANOŠICA, KOLONA     10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV BEGOVINA 2 (9542)     10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV BEHAR PROMET (9537) : ČOLE, DONJA GOLUBINJA 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV BILJEVINA (9503) : BILJEVINA 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV BILJEVINA 1 (9529) :BILJEVINA, MAHMUTOVAC, ORČEVIĆI 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV BILJEVINA- 2 (9527) :BILJEVINA, DELIĆI, ŽRTAVA FAŠIZMA 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV BRANUŠICA (9510) : MRAČAJ     10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV BRIŽĐE (9520) :BRIŽĐE, MJESTO RAVAN 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV DONJA GOLUBINJA (9501) :ČOLE, DONJA GOLUBINJA, DONJA GOLUBINJA PEKARA 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV DONJA GOLUBINJA -CENTAR (9526) :DONJA GOLUBINJA, MJESTO RAVAN 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV DONJA GOLUBINJA 2 (9508) :DONJA GOLUBINJA, POLJE 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV DONJA GOLUBINJA 3 (9519) :BEGOV HAN, DONJA GOLUBINJA, POLJE 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV DUBAC (9528) :DUBAC, POLJE 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV EKONOMIJA (9509) :KOLONA, POLJE 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV FATIĆI (9532) :BEGOV HAN, FATIĆI 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV FUMETRA (9547) :DONJA GOLUBINJA 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV GORNJA GOLJUBINJA (9516) :GORNJA GOLUBINJA 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV GSM ŽELEČA (9541) :ŽELEĆA     10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV JASTREBAC (9506) :JASTREBAC 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV KOVANIĆI (9514) :KOVANIČKA RIJEKA, KOVANIĆI 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV KOVANIĆI 2 (9530) :KOVANIĆI 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV KPD (9515) :KOSIĆI 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV LOVAC PROM (9539)     10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV MJESTOVA RAVAN (9505) :BRIŽĐE, MJESTO RAVAN 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV MJESTOVA RAVAN 2 (9545) :MJESTO RAVAN 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV MJESTOVA RAVAN 3 (9551) :MJESTO RAVAN, ŠAHMANI 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV MLINPEK (9535) 1010.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV NANSI (9525) 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV ORČEVIĆI (9504) :ORČEVIĆI     10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV ORČEVIĆI 2 (9523) :ORČEVIĆI 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV PROGRAD (9543) 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV RAKOVICA (9522) :RAKOVICA     10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV RAKOVICA 2 (9548) :RAKOVICA, ŽELEĆA 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV RIJEKA 1 (9511) :BEGOV HAN 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV RIJEKA 2 (P.RIJE) (9512) :PEPELARSKA RIJEKA 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV TISAKOMERC (9538)     10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV VELBOS (9546)     10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV VILA-BEGOVINA (9540) :BEGOVINA     10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV VOJNA (9507)     10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV ČOLE (9517) :ČOLE, DONJA GOLUBINJA, DONJA GOLUBINJA PEKARA 10.10.2016 10:00-14:00
ŽEPČE     TS 10/0,4 kV ŽELEĆA (9518) :ŽELEĆA 10.10.2016 10:00-14:00

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba