Članom 6 Odluke Općinskog vijeća Žepče o sistemu organizovanog prikupljanja otpada na području općine Žepče, definisano je da će dinamiku provođenja Odluke po pojedinim mjesnim zajednicama odrediti nadležna općinska služba u skladu sa mogućnostima JP „Komunalno“ Žepče.

Stoga je na temelju Odluke Općinskog vijeća od 20.09.2016. godine, Služba za gospodarstvo i finansije Općine Žepče donijela Odluku o početku provođenja organizovanog prikupljanja i odvoza otpada na području MZ Begov Han, uključujući naselje Gornja Golubinja uz put M-17.

Organizovano prikupljanje i odvoz otpada u ovim mjesnim zajednicama započinje od 01.12.2016. godine i trajnog je karaktera. Odvoz otpada vršit će se svakog petka u sedmici.

Također, u toku ovog mjeseca započet će organizovano prikupljanje i odvoz otpada u MZ Hrastuša, a isto će se vršiti svakog utorka u sedmici.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Tel.:   +387 61 189 865

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba