Usvojen Akcioni plan za 2017. godinu, planirano 49 novih razvojnih projekata

Više od četiri miliona konvertibilnih maraka utrošeno je u realizaciju razvojnih projekata iz Akcionog plana za 2016. godinu Strategije razvoja općine Žepče 2011. - 2018. godine, te za realizaciju infrastrukturnih projekata iz Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2015. - 2019. godine.

Drugi izvori finansiranja

Najveći broj provedenih razvojnih i infrastrukturnih projekata, oko 62 posto, finansirano je iz drugih izvora, a dolaze iz područja uravnoteženog i održivog razvoja i konkurentnog gospodarstva. Među kapitalnim projektima najviše su realizirani projekti cestovne infrastrukture, vodovoda i kanalizacije, te iz područja obrazovanja, sporta i kulture. Oba izvješća usvojena su na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Žepče koje je usvojilo i predloženi Akcioni plan za 2017. godinu u kojem je planirano 49 razvojnih i 37 infrastrukturnih projekata. Od ukupno 46 planiranih razvojnih projekata za prošlu, 2016. godinu, u potpunosti su realizirana 24 projekta. Djelomično je realizirano 12 projekata koji će bit nastavljeni i u 2017. godine, a kod ostalih 10 projekata realizacija nije ni započela. U implementaciju razvojnih projekata uloženo je oko milion KM, od čega je iz drugih izvora uloženo oko 800 hiljada KM, a iz općinskog proračuna oko 200.000 KM.

Iz plana kapitalnih investicija za 2016. godinu, od planiranih 65 projekata, u potpunosti je realizirano 39 projekata. U provedbu infrastrukturnih projekata ukupno je uloženo oko tri miliona i 320 hiljada KM, od čega je oko dva miliona prikupljeno iz ostalih izvora finansiranja, a milion i 200 hiljada finansirano iz Proračuna općine Žepče. Za cestovnu infrastrukturu izdvojeno je 1,644.000 KM, za vodovod i kanalizaciju 480 hiljada KM, električnu energiju 45 hiljada, ekonomiju i poljoprivredu 200 hiljada KM, obrazovanje, sport i kultura 320 hiljada, te za projekte iz ostalih područja oko 400 hiljada KM. Općinsko vijeće usvojilo je izvješće o izvršenju lokalnog Akciionog plana zapošljavanja općine Žepče i plan LAPZ-a za 2017. godinu. U 2016. godini za realizaciju mjera zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke utrošena je 850.261 konvertibilna marka, što je za rezultat imalo zapošljavanje 172 nezaposlene osobe s područja općine Žepče.

Sajam zapošljavanja

Za 2017. godinu planirano je 14 mjera koje bi trebale doprinijeti zapošljavanju i samozapošljavanju nezaposlenih osoba, a za realizaciju tih mjera planira se osigurati milion i 300 hiljada KM. Za realizaciju plana u 2017. godini zadužena je Razvojna agencija Žepče koja će zajedno s članovima Odbora za obrazovanje i zapošljavanje općine Žepče pratiti javne natječaje i pozive koji za rezultat imaju nova zapošljavanja. Za ovu godinu u planu je i lokalni Sajam zapošljavanja i obrazovanja, te Akademija poduzetništva, koja bi se trebala održati u maju ove godine, a koju će realizirati Razvojna agencija uz podršku Općine Žepče i Odbora za zapošljavanje i obrazovanje Općine.

(B.J./Večernji list)

ocijeni
(0 glasova)
Zepce.Ba - urednik

Tel.: +387 61 189 865

Email: zepce @ zepce.ba

https://www.zepce.ba