Kako javljaju iz JU Centar za socijalni rad Žepče, prema Odluci Općinskog načelnika od 12.04.2017. godine, isplata sredstava za porodilje koje su ostvarile pravo na jednokratnu novčanu pomoć u svrhu poticaja nataliteta na području općine Žepče bit će izvršena do petka 09.06.2017. godine.

Spisak porodilja koje su ostvarile pravo:
1. Bešić Emira
2. Purak Zikreta
3. Hasičević Zekija
4. Šišić Ajka
5. Vidović Adrijana
6. Jakovljević Marija
7. Ivandić Marica
8. Gazić Sabiha
9. Ćurić Ankica
10.Ćavara Daliborka
11.Hadžić Eldina
12.Nikolić Bosiljka
13.Karso Elvedina

(6 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba