Printaj ovu stranu

Vodeći partner Razvojna agencija Žepče sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske implementira projekt pod nazivom „competenceNET“- „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“.

Razvojna agencija Žepče, kao vodeći partner, započela je implementaciju projekta „competenceNET“. Ostali partneri na projektu su Unija poslodavaca Crne Gore, i Općine Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske. Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.

Glavni cilj projekta je unaprijediti održivi ekonomski razvoj u Zeničko-dobojskom kantonu (BiH), Vukovarsko-srijemskoj županiji (CRO) i Podgorici (MNE) primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća.

Projekt će u programskom području pružiti zajedničku intervenciju četiri partnerske organizacije iz tri zemlje koje će doprinijeti jačanju socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja kroz poboljšanje infrastrukture, usluga i mreža.

Očekivani rezultati projekta su: uspostava tri transnacionalna centra za razvoj poslovnih kompetencija za MSMEs u Zeničko-dobojskoj županiji (BiH), Vukovarsko-srijemskoj županiji (R Hrvatska) i gradu Podgorici (Crna Gora).; poboljšane poslovne kompetencije  nezaposlenih mladih osoba kroz obuku i praktične mentorske programe, unaprijeđeno znanje i vještine MSMEs na uvođenju novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanju putem pametnih programa suradnje, razvoj modela prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu sposobnosti, iskustva i znanja za povoljno poslovno okruženje.

Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Direktorica Razvojne agencije Žepče-RAŽ Branka Janko je izjavila: „Vrijednost projekta je uhvatiti specifičnosti i inovacije koje on nosi sa sobom, dizajn projekta pruža mogućnost da projektni partneri odvažno rade u području ideja i inovativnosti te u tome pravcu trebamo gledati na budućnost projekta koji će predstavljati sasvim novi model za unapređenje poslovnog okruženja. Naglasak ćemo staviti na unaprjeđenju, da sve što radimo bude novo i za poslovanje i pojedinca i zajednicu“.

 

Prvi partnerski sastanak u okviru projekta „competenceNET“

Vodeći partner Razvojna agencija Žepče sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske održala je, od 18.-20.srpanj/juli 2017. godine., prvi radni sastanak u okviru projekta „competenceNET“.


Razvojna agencija Žepče (RAŽ) je bila domaćin prvog radnog sastanka svih partnera na projektu „competenceNET“ koji je s implementacijom počeo u lipnju/junu 2017. godine. Projekt  se provodi u okviru programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.

Tema prvog radnog sastanka je bila razrada detaljnog plana implementacije aktivnosti kao i dogovor oko podjele zaduženja između članova projektnog tima. Na sastanku je oformljen Upravni odbor projekta kojeg čini po jedan predstavnik partnerskih organizacija iz svake države.

Naglašena je važnost implementacije projekta u područjima u kojima je sve prisutniji odlazak mladih ljudi i pad poduzetničkih inicijativa. Centri za razvoj poslovnih kompetencija u Žepču, Podgorici, Starim Jankovcima i Tovarniku bit će jedinstveni po svom  identitetu, idejama, inovacijama i timskom radu koji će osigurati visoku kvalitetu poslovanja i djelovanja prema korisnicima usluga, malim i srednjim poduzećima i početnicima u biznisu. Prezentirani su primjeri dobre prakse iz centara za razvoj kompetencija i inovativnosti iz okruženja sa kojima će se uspostaviti poslovna suradnja u budućem periodu, a planirana je i suradnja sa sveučilištima i naučnim institucijama iz BiH, Hrvatske i Crne Gore. Na sastanku su, osim članova projektnog tima, bili prisutni i načelnik Općine Žepče gdin. Mato Zovko, načelnik Općine Stari Jankovci gdin. Dragan Sudarević i direktorica RAŽ gđa. Branka Janko.

Načelnik Starih Jankovaca gdin. Dragan Sudarević je izjavio:“ U ovom projektu zajednički tim iz tri države će raditi na ostvarenju napretka u svim područjima kojih se projekt dotiče, uključujući lokalnu zajednicu, nezaposlene mlade ljude željne učenja i znanja i sve ostale koji će biti direktno i indirektno uključeni u ovaj projekt.

Općinski načelnik Mato Zovko je izjavio: „Prekogranična suradnja triju država pokazala se jako dobrom u području jačanja gospodarstva, društvenog i teritorijalnog razvoja. Naša suradnja kroz odobreni projekat ojačat će naše lokalne zajednice i donijeti primjere dobrih praksi koji su nam itekako potrebni. Očekujem da će općina Žepče opravdati ulogu vodećeg partnera i potvrditi svoju lidersku poziciju kao općina sa BFC certifikatom“.

Projekt „competenceNET“ – “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“ implementira RAŽ, vodeći partner, sa partnerima Unija poslodavaca Crne Gore, i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske.  Projekt  se provodi u okviru programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85%, 15% sufinanciraju partneri. Cilj projekta je unaprijediti održivi ekonomski razvoj u Zeničko-dobojskom kantonu (BiH), Vukovarsko-srijemskoj županiji (CRO) i Podgorici (MNE) primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti MSP-a.

(0 glasova)
Označeno

Autor teksta

Zepce.Ba

Tel.:   +387 61 189 865

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba