Tokom implementacije projekta Lokalnog integriranog razvoja očekuje se da će biti unaprijeđena egzistencija više od 780 porodica - kazao je danas zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov, dodajući da će do ovog poboljšanja doći kroz snažniji angažman porodica u projektima u poljoprivrednom sektoru, javnim radovima, ali i kroz finansiranje poslovanja.

Khoshmukhamedov je zajedno sa šefom Kooperacija u Delegaciji Evropske unije (EU) u BiH Melvinom Asinom danas posjetio korisnike s kojima se implementira projekat Lokalnog integrisanog razvoja (LIR) na području Doboja, Žepča i  Maglaja.

- LIR je projekt koji provodi UNDP, zahvaljujući sredstvima koja je osigurala EU, ali se provodi s našim, zaista, važnim partnerima koji dolaze sa svih razina vlasti u BiH, kao i iz privatnog sektora - pojasnio je zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a.

Kako je rekao, projekt se provodi već 18 mjeseci, a njegovo ukupno predviđeno trajanje je tri godine.

- U ovih 18 mjeseci implementirano je 108 projekata u vrijednosti od otprilike 26 miliona KM. Važno je napomenuti da od tog iznosa od 26 miliona KM, samo jedna četvrtina dolazi od EU i UNDP-a, a ostatak sredstava sufinansirale su vlasti sa različitih razina vlasti i iz privatnog sektora - kazao je Khoshmukhamedov.

Taj iznos sredstava, ističe on, pokazuje koliko su bh. vlasti snažno opredijeljene za realizaciju ovog projekta.

Ukazao je na još jednu važnu komponentu u okviru projekta Lokalnog integriranog razvoja, a to je bilo provođenje procjene rada vlasti, koja je rađena u 21 lokalnoj samoupravi. Zahvaljujući preporukama koje su proistekle iz ovih analiza, kroz njihovu primjenu očekuje se da bi lokalne samouprave mogle ostvariti uštede od u iznosu od skoro 15,5 miliona KM.

- Očekuje se da će se sredstva ostvarena kroz uštede iznova moći investirati u dodatna unaprjeđivanja života građana ovih lokalnih zajednica - rekao je Khoshmukhamedov.

Projekt Lokalni integrisani razvoj (LIR) sa 6,6 miliona eura nastoji unaprijediti životni standard za više od 100.000 ljudi u BiH putem podrške inkluzivnom i održivom socio-ekonomskom razvoju, osnaživanjem prakse dobrog upravljanja u strukturama lokalne vlasti i razvojem lokalne infrastrukture i usluga, posebno u područjima pogođenim poplavama iz 2014. godine te gradovima i općinama s velikim brojem izbjeglih i interno raseljenih osoba.

LIR je dio EU programa za lokalni razvoj i zapošljavanje koji finansira EU u iznosu 19 miliona eura.

(FENA) H.D.

(0 glasova)
Označeno

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba