U petak, 06.04.2018.godine, u uredu Ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, potpisan je Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz "Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu-Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od općinskog značaja (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za snabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije".

Sporazum je zaključen između Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, kojeg zastupa Ministar Himzo Smajić, i Općine Žepče, koju zastupa načelnik Mato Zovko.

U Program utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu su uključena tri projekta sa područja općine Žepče:

1.  Snabdijevanje vodom naselja MZ Lug-Brankovići i MZ Donja Ozimica, III faza sa planiranim sredstvima u iznosu od 250.000,00 KM,

2.  Desnoobalni kolektor sa priključenjima na postojeći lijevoobalni kolektor rijeke Bosne sa planiranim iznosom od 80.000,00 KM,

3.  Fekalna kanalizacija u MZ Golubinja sa planiranim iznosom od 100.000,00 KM.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba