Tehnoteka Žepče

Obavještavaju se svi punoljetni građani sa područja MZ "Žepče" da će se u subotu 28.04.2018. godine s početkom u 11,00 sati u dvorani Doma kulture održati Zbor građana MZ "Žepče".

Dnevni red:
1. Izvještaj predsjednika MZ o radu Vijeća MZ "Žepče"
2. Odluka o prestanku članstva i izbor nova 2 člana u Vijeće MZ do kraja mandata
3. Razno - pitanja građana.

Predsjednik MZ "Žepče" Sanjin Maličbegović

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Tel.:   +387 61 189 865

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: www.zepce.ba