Od ponedjeljka 11.03.2019. godine sav prikupljeni otpad na području općine Žepče se odlaže na Regionalnu deponiju otpada.

Kako navode iz JP Komunalno Žepče, ovaj način zbrinjavanja otpada je puno kvalitetniji sa stanovišta zaštite okoliša jer više nema deponiranja otpada na području općine Žepče pa tako ni opasnosti od negativnih uticaja na okoliš koje je izazivala gradska deponija otpada.

(1 Glasaj)
Označeno

Autor teksta

Zepce.Ba

Tel.:   +387 61 189 865

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba