Iz JP "Komunalno" Žepče obavještavaju sve korisnike organiziranog odvoza otpada na području općine Žepče da sukladno odluci Općinskog Vijeća Žepče, započinju sa odvozom krupnog otpada.

Sa odvozom krupnog otpada se kreće od 02.09.2019. god. prema sljedećem rasporedu:


Ponedjeljak 02.09.2019. god.:

Žepče grad, Preko, Hrastuša, Orahovica, Bistrica, Ljeskovica


Utorak 03.09.2019. god. :

Zenički Put, Ciglane, Bljuva, Opšenik,Tatarbudžak, Selište, Novo Naselje, Radovlje, Lupoglav, Milišić, Vinište, Osova, Vrbica.


Srijeda 04.09.2019. god. :

Goliješnica, Donja Ozimica, Gornja Ozimica, Grabovica, Lug-Brankovići, Gornji Lug, Globarica, Radunice.


Četvrtak  05.09.2019. god.:

Brižđe, Donje Ravne, Gornje Ravne, Vitlaci, Ljubna, Papratnica, Brezovo Polje,  Rakovica, Golubinja, Begov Han.


Odvoz krupnog otpada u narednom razdoblju će se vršiti jedan puta u 2 mjeseca, a prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici www.komunalno-zepce.com, i na oglasnim pločama po mjesnim zajednicama.


Preuzimat će se krupni otpad: namještaj, sitni i krupni kućanski aparti, tepisi, kupaonička oprema, auto gume.

Neće se preuzimati građevinski otpad (beton, cigla, crijep, malter, staklo, vrata i prozori, keramičke pločice, sendvič ploče, rigips, i sl.), niti životinjski otpad, ulja, boje, granje i drveće, travu.

Pepeo i šljaka iz kotlovnica će se preuzimati počevši od 15.10.2019. god., jedan puta sedmično po posebnom rasporedu koji će također biti objavljen na web stranici www.komunalno-zepce.com.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba