Obilježavajući međunarodni mjesec zaštite od požara Profesionalna vatrogasna jedinica Žepče je u saradnji sa Holdinom izvela pokaznu vježbu na benzinskoj pumpi EP, a sa ciljem unapređenja spremnosti zaštite od požara.

Vježbom je prikazana simulacija požara nastalog tokom pretakanja goriva iz autocisterne u podzemne spremnike benzinske pumpe, što predstavlja aktivnost sa najvećim faktorom rizika za nastanak incidentne situacije.

Vježba je imala za cilj uvježbavanje radnog osoblja Profesionalne vatrogasne jedinice Žepče, ekipe prve pomoći i pripadnika MUP-a, pri gašenju požara uz upotrebu raspoloživih sredstava, uvježbavanje zaposlenih i praktična primjena opreme za gašenje požara.

(0 glasova)

Autor teksta

Zepce.Ba

Email: zepce @ zepce.ba

Web stranica: https://www.zepce.ba