Opcinsko vijece Zepce odrzalo je danas 15.sjednicu u cijem radu su nakon vise od godinu dana ucestvovali i vijecnici SDA.Odluku o povratku u poslanicke klupe vijecnici SDA donijeli su na prijedlog OHR-a koji, kako je naglaseno u informaciji upucenoj O.V, smatra da se sporne odredbe Statuta, koje se odnose na vitalni nacionalni interes i zamjenika nacelnika a sto je uzrok neusaglasenih stavova SDA i HDZ-a , mogu rijesiti usvajanjem prijedloga Zakona o principima lokalne samouprave kojeg trenutno razmatra Dom naroda FBiH.
Stupanjem na snagu ovog Zakona mora biti propraceno uskladjivanje svih akata na nizem nivou. Stoga OHR smatra da je potrebno da se dozvoli primjena Statuta u postojecoj formi do stupanja na snagu novog zakona, o cemu ce Vijece, kako je naglaseno, raspravljati nakon Opcih izbora. Inace, na danasnjoj sjednici vijecnici su usvojili izvjestaj o sestomjesecnom izvrsenju budzeta, a razmatrali su i zahtjev JP "Komunalac" o donosenju odluke o povecanju cijene grijanja za ovu grejnu sezonu u visini od 30 procenata. Donesen je zakljucak da ce se O.V izjasniti o eventualnom povecanju cijene grijanja tek nakon zajednicki utvrdjenog prijedloga proizvodjaca, isporucioca toplotne energije i predstavnika Opcinske sluzbe za privredu o visini povecanja cijene grijanja po kvadratnom metru. Tema sjednice O.V bila je i bezbjednost saobracaja na putevima opcine. Vijecnici su po ovom pitanju donijeli nekoliko odluka kojima se uredjuje pitanje bezbjednosti saobracaja a koje se odnose na ogranicenja, zaustavljanja i parkiranja vozila na podrucju opcine. R.Agic
(0 glasova)