Ovih dana mozemo primjetiti da su poceli radovi na rekonstrukciji krova JU-e Dom kulture Zepce. Tako se jednogodisnji trud novog direktora gosp. Marinka Kelavica u potrazi za sredstvima koja bi osigurala novo ruho Doma kulture u potpunosti isplatio.
Ugovor je potpisan sa zepackim preduzecem "Prograd" d.o.o., a ukupna vrijednost radova je 116 000 KM. Vlada Republike Hrvatske za ovu namjenu donirala je 150 000 kuna, oko 39 000 KM, Ministarstvo za kulturu FBiH 30 000 KM, a preostalih 47 000 KM donirat ce Opcina Zepce. Radovi bi prema ugovoru trebali biti zavrseni u roku od 60 dana, a podrazumijevat ce skidanje svih kosih i ravnih krovnih ploca te postavljanje novih limenih panel ploca.
(0 glasova)