ÂÂÂ
Jucer su uz nazocnost velikog broja gostiju, Opcinski nacelnik Mato Zovko i veleposlanik Kraljevine Spanjolske gosp. Bolibar svecano pustili u rad glavni sabirni kolektor i pogon za preciscavanje otpadnih kanalizacijskih voda sa gradskog i prigradskog dijela opcine Zepce.
Medju gostima su bili premijer FBiH Ahmet Hadzipasic, drzavna ministrica Ljerka Maric, drzavni ministar Marinko Bozic, premijer ZDK miralem Galijasevic s ministrima, nekoliko opcinskih nacenika i mnogi drugi vazni gosti. Naime, 25.07.2002. godine potpisan je sporazum o kreditu sa Kraljevinom Spanjoskom u iznosu od 1.380.000,oo KM. Tako ce Opcina Zepce ovaj kredit otplacivati 36 godina (43 polugodisnje jednake rate) sa odgodom placanja od 15 godina, uz kamatnu stopu od samo 0.1 % godisnje, opadajuci sa isplatom svakih 6 mjeseci. Izgradjeni pogon ima sest bazena za preciscavanje otpadnih voda, koje ce se potom ispustati u rijeku Bosnu. Izvodjac radova je spanjolsko poduzece Geoteyco Medepssa a podizvodjac NBI Æuric Zepce. Ovime je rijesen glavni ekoloski problem opcine Zepce koji je utjecao na kvalitetu pitkih voda a imao je i mnoge druge negativne posljedice. Saznali smo i da mnoge druge opcine sliva rijeke Bosne planiraju realizaciju ovakvih projekata.Osim izgradnje glavnog kolektora i pogona za preciscavanje fekalnih voda, u Zepcu su obnovljeni glavni vodovi gradske vodovodne mreze, a u tijeku su i radovi na izgradnji setalista uz rijeku Bosnu.

Izvor informacija - Opcina Zepce
(0 glasova)