Prikazuje članke prema oznakama: javni poziv

1.Predmet Javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta u Žepačkim poljima za sjetvu jednogodišnjih kultura po označenim parcelama:

Temeljem članka 19. Odluke o javnim priznanjima općine Žepče /''Službeni glasnik općine Žepče'',broj:5/10/, Općinski načelnik raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu javnih priznanja Općine Žepče za 2016. godinu.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) objavio javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za unapređenje konkurentnosti i pristupa tržištima proizvođačkim organizacijama (PO) u sektoru jagodastog voća i sektoru mljekarstva.

Razvojna agencija Žepče u saradnji sa Službom za gospodarstvo i finansije Općine Žepče organizira Info dan o Javnom pozivu Općine Žepče za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje 2016. Info dan će se održati u četvrtak, 17.03.2016. godine u Sali OV Žepče sa početkom u 13:00 sati.

Temeljem članka 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Žepče za 2016.godinu  ( „Službeni glasnik Općine Žepče“, broj: 7/15 ), Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava usvojenih Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele  sredstava „Transfer za pomoć pri stambenoj izgradnji“ utvrđenih Proračunom Općine Žepče za 2016.godinu“.

PD "Krivaja Mobel" d.o.o. Zavidovići putem javnog poziva, poziva sve radnike ovog društva da se obavezno jave u Upravu društva, dana 29.02.2016., prostorije Namještaj 1 u Zavidovićima u vremenu od 9 do 12 sati, radi njihove evidencije i nastavka proizvodnje, te njihovog radnog angažmana.

Federalni zavod za zapošljavanje je objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja (Službene novine FBiH 95/15 od 11.12.2015. godine).

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini poziva sva zainteresirana mala i srednja preduzeća (MSP-ovi) i zadruge iz BiH da podnesu prijavu za sudjelovanje u projektima „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“ i „EU Program oporavka od poplava“, kroz povezivanje u lance vrijednosti i otkup maline.

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu jačanja lokalne demokratije/demokracije (lod-iv) za korištenja sredstava  budžeta/proračuna Općine Žepče za 2016. godinu.

Razvojna agencija Žepče i u 2016.godini nastavlja s podrškom uzgoju krastavaca kornišona na području općine Žepče.  I ove godine se nastavlja suradnja s firmom „Agrona“ d.o.o. koja se bavi organizacijom, otkupom i preradom kornišona, preko projekta „USAID Partnerstvo za razvoj agrobiznisa“ kojim namjeravaju ojačati proizvodnju i otkup kornišona u Bosni i Hercegovini.

Stranica 4 od 7