Tehnoteka Žepče

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u iznosu do 50.000 KM za završetak izgradnje kanalizacije u MZ Gornji Lug i sredstva u iznosu do 25.000 KM za završetak izgradnje kanalizacije za naselje Biljevina u MZ Željezno Polje, općina Žepče.

Nakon sastanka Nadzornog odbora JP Komunalno Žepče održanog 05.09.2017. godine, te potpisivanja prijedloga mednadžmenta JP Komunalno upućenog Općinskom vijeću Žepče za usvajanje Odluke o poskupljenju usluga gradskog grijanja i kanalizacije, u posljednjih par dana među građanima Žepča, posebno na društvenim mrežama, došlo je do niza nejasnoća, negodovanja, te raznih špekulacija.

Općinski načelnik Mato Zovko je zajedno sa Direktorom Fonda za zaštitu okoliša Fedracije BiH Safetom Harbinjom potpisao Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava. Ukupan iznos novčanih sredstava je 30.000,00 KM koja će se namjenski utrošiti za sanaciju kanalizacijskog sistema grada Žepče. Ova novčana sredstva će prvenstveno biti od pomoći JP „Komunalno“ Žepče.