Danas, 8.11.2019. godine, potpisan je Ugovor za izgradnju mosta preko rijeke Krajnjače pored željezničke pruge u Žepču. Ugovor su potpisali općinski načelnik Mato Zovko i direktor preduzeća Hajdić d.o.o. Maglaj Elvedin Hajdić, kao izvođač radova.
U sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica„ otpočela je realizacija projektne aktivnosti „Uređenja korita rijeke Kranjače„ za koju je projekt izradila Mjesna zajednica Zenički Put, a od strane UNDP-a odobren i podržan.
U okviru Projekta saniranja šteta od poplava koji je finansiralo Federalno ministarstvo prostornog uređenja u iznosu od 100.000, 00 KM, uz sudjelovanje Općine Žepče u iznosu od 5.000,00 KM, u Žepču je sanirano korito rijeke Krajnjače, o čemu smo već ranije pisali.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja u okviru Projekta saniranja šteta od polava finansira radove sanacije korita Krajnjače u iznosu od 100.000, 00 KM, uz sudjelovanje Općine Žepče u iznosu od 5.000,00 KM.
Agencija za vodno područje rijeke Save nastavlja sa izgradnjom obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Bosne. Radi se o nastavku radova u dužini od 77 metara koji završavaju ispod pješačkog mosta u Žepču. Trenutno je u toku procedura Javnih nabavki za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.
Danas, 28.01.2015. godine, predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save i Općine Žepče, obišli su novouređeno ušće rijeke Krajnjače, koje je sanirano u sklopu projekta „Uređenje lijeve obale rijeke Bosne“.