Obzirom na dešavanja u BiH u proteklom periodu, OŠ Begov Han je pripremila projekat "ŠKOLA BEZ NASILJA" koji će biti realiziran u periodu februar-mart 2016.godine. Ciljane grupe projekta su: roditelji, nastavnici i učenici.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, planira implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22, 46, 48, 52. i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj :7/10, 8/12).

Ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Japana i Francuske u BiH, pomoćnici ambasadora Njemačke, Ruske federacije i Turske u BiH, delegacija EU u BiH, predstavnici OHR-a i OSCE-a predvođeni šefom misije OSCE-a u BiH Johnatanom Moore-om, danas su posjetili općinu Žepče.

Profesorica Almira Maličbegović- Suljić već 5 godina upješno vodi Access Program u Srednjoj  mješovitoj školi „Žepče“. Osim što uspješno radi i vodi ovaj progam, prof. Almira ima iskustva kako u nastavi tako i van nje.

Odbor za obrazovanje i zapošljavanje općine Žepče osnovan je u oktobru 2015. godine sa namjerom da se unaprijedi funkcionisanje lokalnog tržišta rada i doprinese njegovom usklađivanju sa obrazovnim sistemom.

U ponedjeljak, 21.09.2015. godine, u Sali OV Žepče, potpisan je Sporazum o saradnji i partnerskim odnosima u oblastima obrazovanja i zapošljavanja. Sporazum su potpisali Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Žepče, JU Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Žepče, Razvojna agencija Žepče, Srednja mješovita škola „Žepče“, KŠC Don Bosco – Opća Gimnazija i Tehničko-obrtnička škola, Lokalni ekonomski forum općine Žepče – predstavnici privatnog i javnog sektora, Udruga za održiv razvoj UZOR Žepče u ime Konzorcija nevladinih organizacija.

Delegacija Misije OSCE u BiH, predvođena šefom Misije Jonathanom Moore-om, posjetila je danas Žepče i općinskog načelnika Matu Zovku. Tema sastanka je bilo školstvo na području naše općine, kao uspješan primjer obrazovanja za učenike osnovnih i srednjih škola.

Jedan od prioriteta Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH je pomoći nadležnim obrazovnim vlastima u eliminiranju dvije škole pod jednim krovom, pomoću konkretnih mjera i aktivnosti, izjavila je u intervjuu za današnje "Oslobođenje" nova federalna ministrica nauke i obrazovanja Elvira Dilberović.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u ostavci pokušava posljednjih mjeseci uspostaviti korektan i nadasve iskren dijalog sa predstavnicima sindikata, posebno budžetskih korisnika, međutim, zbog individualnih i proizvoljnih istupa sindikalnih lidera iz ove granske oblasti, pokazuje se da je ta komunikacija sve teža i neiskrenija.

U srijedu, 12. februara 2014. godine s početkom u 10,00 sati u kino dvorani „Doma kulture“ Žepče održana je javna rasprava na temu Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih. Nakon što je Skupština Zeničko-dobojskog kantona u decembru 2013. godine usvojila Nacrt zakona o obrazovanju odraslih, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kao predlagač Zakona, sačinilo je plan javne rasprave koja treba biti okončana do 13. marta 2014. godine.

Stranica 2 od 2